— RÔZNE SPOMIENKOVÉ PREDMETY —


KNIHY

I keď bolo v trnavskom regióne vydané nespočítateľné množstvo tlačovín a publikácií, stále nedocenenou časťou sú monografie jednotlivých závodov alebo úzkookruhových tém.

Zoznam kníh, ktorý sa postupne rozširuje, je možné nazrieť kliknutím na jednu z dvoch kníh vyššie, každý obrázok predstavuje iný okruh tém.


PODNIKOVÉ PLAKETY

Malý náhľad do zoznamu plakiet vydaných trnavskými podnikmi alebo s nimi súvisiacimi dodávateľmi je k zahliadnutiu po kliknutí na tento obrázok: