TRI LOGÁ JEDNEJ FABRIKY

  •   

Tak ako sa menili majitelia závodu, tak sa menili i logá na najväčšej strojárskej fabrike v meste a na jej výrobkoch. Pozrime sa spolu nato, aké logá to boli a čo vyjadrovali písmená na znakoch tejto firmy.

Coburgove závody

Coburgove závody

Pôvodný veľký závod bol budovaný ako železiarne Coburg, ktoré však po rozpade Rakúska – Uhorska stratili svoje odbytištia. Závod tak iba niekoľko rokov po svojom založení prevzali veritelia zo skupiny Mannesmann. Od vtedy bol názov firmy Mannesmann-Coburg (MC). Logo teda niekoľko rokov obsahovalo písmená MC graficky umiestnené na kováčskej nákove u chŕliaceho komína.

Po pár rokoch bolo zo znaku odstránené písmeno M, keďže podnik bol vyčlenený zo skupiny Mannesmann a stal sa súčasťou portfólia Banskej a hutnej spoločnosti, do ktorej napríklad patrili i železiarne v Bohumíne. Tak počas 1.československej republiky zostalo v platnosti vyššie uvedené logo iba so zostávajúcim písmenom C, kedže závod sa odvolával na svoj historický názov Coburg. Ostatné grafické znaky zostali nezmenené.

Kovosmalt

Kovosmalt

S blížiacim sa rozpadom predvojnovej 1. československej republiky sa podnik viac odčleňoval a poslovenčoval od sesterského závodu v Bohumíne, čím sa zaužíval názov Koburg Trnava (KT). V období povojnových turbulentných rokov bolo vhodnejšie dať závodu úplne nový názov, ktorý by vyjadroval jeho nové smerovanie a nové vlastníctvo štátom. Pridružil sa názov Kovosmalt Trnava, ktorý mal opäť rovnaké symbolické písmená (KT). Či to bola náhoda alebo nie, bol to posledný krok k vyobrazenej značke, ktorá sa zaužívala pre vzniknutý socialistický podnik Kovosmalt. Že postupom času išlo o dobre etablovanú značku hovorí to, že pri následných zmenách v podniku bolo toto logo zachované nástupníckymi firmami, pričom firma Zlievareň Trnava ho používa v mierne modifikovanej podobe do dnešných dní.

TAZ Trnavské automobilové závody

Logo TAZ

Po schválení uznesenia o transformácii Kovosmaltu do skupiny trustu podnikov Československých automobilových závodov bolo viac než nevyhnutné prísť čím skôr s novým názvom fabriky. Pre tvorcov reklám by pravdepodobne auto dodávkového typu Kovosmalt 1203 znelo ako pojazdná vaňa. Vzhľadom na krátkosť času neexistovalo jednoduchšie riešenie ako použiť overené skladanie z prvých písmen slov vyskúšané už mnoho krát v krajinách socialistického bloku pre výrobu áut akýchkoľvek veľkostí (GAZ, LIAZ, VAZ, KAMAZ, MAZ), ku ktorým sa pridala skratka TAZ ako Trnavské automobilové závody. No málokto tuší, že názov podniku nebol zvolený práve najšťastnejšie, keďže vo vtedajšej Juhoslávii existoval i iný TAZ (Tvornica Autobusa Zagreb), výrobca autobusov i nákladných áut, ktorý neskôr dokonca vyrábal menšie autobusy na podvozku Avia z Československa. A tak bolo veľmi dôležité mať rozdielne logá medzi dvoma TAZ-kami. A jeden odkaz pre tých, ktorí by radi videli logo i toho druhého TAZu, treba kliknúť tu.


  •