POĎAKOVANIE

Za dlhoročnú spoluprácu pri tvorbe tejto stránky by som chcel poďakovať teamu Victoriana.
Victoriana.eu popri fotografických a post-grafických prácach ponúka na svojom webe mnohé jedinečné dizajnové a industriálne produkty pre zariadenie interiérov či dielničiek.

Viac informácií o Victoriana je na stránke:

https://victoriana.eu/pages/about-victoriana

Victoriana.eu, ďakujeme!

https://victoriana.eu
Victoriana.eu – design products and timeless treasures