PODNIKOVÉ PLAKETY

K životu každého podniku patria rôzne udalosti spojené s prevádzkou, uvádzaním nových výrobkov alebo jubileami zamestnancov. Plakety patrili k jedným z rozšírených darčekových predmetov pre zamestnancov a obchodných partnerov. I keď mesto Trnava a rôzni poskytovatelia služieb vydávali veľké množstvo plakiet, nájde sa i niekoľko plakiet vydaných trnavskými podnikmi alebo firmami, ktoré sa zaslúžili o ich vybudovanie.