34 ROKOV VÝROBY ŽEHLIČIEK

Trnava bola mnohé roky spätá s výrobou zariadení na pranie, sušenie či žehlenie v priemysle, no neodmysliteľnou súčasťou boli aj rovnakí pomocníci do domácností. V období rokov 1930-1964 sa vyrobilo približne 1,5 milióna elektrických žehličiek a archaických typov žehličiek bolo vyrobených dokonca viac.  

TYP MANNESMANN-COBURG

K rozšíreniu spektra výroby v Coburgu prišlo vďaka presunu zlievarne z pobočného závodu Chyžná Voda (v súčasnosti patrí pod Lubeník v okrese Revúca) do Trnavy. Súčasťou presunu bolo zachovanie produkcie výrobkov s dobrým odbytom, medzi ktoré patrili aj žehličky. Od roku 1930 tak boli v Trnave vyrábané žehličky s tromi rôznymi typmi uzatvárania (drak, samouzatvárateľná gulička, otočná rúčka). Každý z typov mohol mať iný typ vzduchového otvoru na spodu bočnej strany podľa toho, či mala byť žehlička ohrievaná dreveným uhlím alebo klasickým uhlím. K žehličkám si bolo možné prikúpiť aj odkladací rošt.

Detská žehlička s ulomenou rúčkou v popredí

K špecifickým variantám patrili malé detské žehličky. Vážili približne 700 gramov a boli plne funkčné rovnako ako skutočné žehličky.

Logotyp Mannesmann-Coburg

Keďže mnohé žehličky na trhu boli technicky takmer totožné, každý seriózny výrobca žehličiek v medzivojnovom Československu si značil výrobky vlastným logom, ktoré je možné nájsť zo spodu odklápacieho veka. Trnavské žehličky mali vyrazený oblý dizajnový znak prekrížených písmen MC, značiacich zlievareň Mannesmann-Coburg.

TYP AMERICAN FASHION

Plnokovové nahrievacie žehličky boli pôvodne doménou krajčírstiev, zlievareň Coburg pre ne vyrábala hranaté žehličky o váhe od 4.3 kg do 8.5 kg. Výhodou bola jednoduchá manipulácia a čistejšie žehlenie, keďže ich postačovalo nahriať na sporákoch či kachliach. No rovnako pohodlné žehlenie ako u profesionálov chcela mať aj každá domácnosť.

Preto sa hitom 30.rokov stal nástup systému American Fashion s odnímateľnou rúčkou, ku ktorej sa dokupovali dve žehliace telesá. Počas toho ako sa s jedným telesom žehlilo, druhé sa medzitým nahrievalo na sporáku.

Zľava stojan, výmenné žehliace teleso a rukoväť

Trnavský Coburg ponúkal všetky 4 komponenty tohto systému – odnímateľnú rúčku, žehliace teleso v tvare lode, žehliace teleso v tvare šošovky a odkladací stojan. Na odlíšenie trnavského výrobku od iných podobných žehličiek American Fashion sa opäť použilo logo MC odliate na odnímateľnej rúčke.  

TYP BROWN BOVERI

Od roku 1933 sa v Trnave vyrábali prvé elektrické žehličky v licencii firmy Brown Boveri. Išlo o veľmi kvalitný výrobok, ktorý niektorým domácnostiam slúžil ešte mnohé desaťročia. No zavádzanie elektrifikácie do miest a obcí vtedajšieho Československa nepostupovalo dostatočne rýchlo nato, aby boli využité kapacity všetkých výrobcov elektrických žehličiek. Po dobrom odbyte v prvých rokoch po spustení výroby bol trh už nasýtený a vedenie závodu muselo v roku 1936 rozhodnúť o vyradení výroby elektrických žehličiek z programu.

Vzhľadom na zmenu vlastníckych pomerov (skupina Mannesmann už nevlastnila podiel v trnavskom závode), sa zaviedlo do používania upravené logo Coburgu iba s písmenom C na nákove s kladivom a komínom. Nové logo závodu Coburg sa používalo na označenie novovyvinutých výrobkov, takže sa používalo najmä na štítkoch elektrických výrobkov alebo na dvierkach smaltovaných sporákov. Staršie zlievarenské výrobky naďalej používali písmená MC.

Viac o nadčasovom výrobnom programe Brown Boveri v medzivojnovej Trnave si je možné prečítať TU.

TYP KOVOSMALT

Návrat výroby elektrických žehličiek sa opätovne udial v roku 1956, keď sa kvôli unifikácii presunula do Kovosmaltu Trnava výroba modelov 201N a 55N z podniku Elektro Praga Hlinsko. V roku 1960 k nim pribudla malá cestovná žehlička na obe prúdové sústavy vtedajšieho Československa. Išlo o model ET 207, ktorý bol vyvinutý v Trnave.

Zľava 55N, 201N a ET207

Výroba žehličiek bola definitívne  ukončená v roku 1964, keď sa rozhodlo o presune tohto typu výroby do iných závodov. Výrazná zmena výrobného programu bola zdôraznená neskorším premenovaním fabriky z Kovosmaltu na Trnavské automobilové závody.

Viac o socialistických žehličkách Kovosmalt z Trnavy je možné nájst TU.

SMALTOVANÉ KACHLE

Obdobie vzniku 1.ČSR sa zhodovalo s nárastom priemyselnej výroby a so sprístupnením technológií smaltovania, ktoré priniesli moderný farebný svet do každej domácnosti. V tejto dobe existovali v Trnave dvaja významní výrobcovia kachieľ, ktorí nad rámec tradičných liatinových výrobkov začali ponúkať pestrofarebné kachle, ktoré boli smaltované, no boli aj vo variante zvanej ako majolikované kamna.

Pokračovať v čítaní “SMALTOVANÉ KACHLE”

ZÁPADNÝ OBCHVAT TRNAVY

V 70. rokoch minulého storočia sa rozhodlo o rozvoji Trnavy, ktorá sa mala výhľadovo stať mestom so 72 000 obyvateľmi, ktorí budú primárne zamestnaní v miestnom sektore priemyslu a služieb. Narysovali a rozostavali sa nové sídliská, naplánovala sa výstavba novej železničnej stanice a začali sa stavať nové dopravné koridory. No jeden z nich, výstavba západného prepojenia sa doteraz neuskutočnila. S pribúdajúcim časom sa v Územnom pláne mesta Trnava západný obchvat buď približoval alebo vzďaloval od súčasného Prednádražia.

Pokračovať v čítaní “ZÁPADNÝ OBCHVAT TRNAVY”

ŠKODA 1203

Do májovo-júnového dvojčísla časopisu MOT’or sa na štyri strany podarilo spoluautorsky spísať trnavskú históriu sériovej výroby vozidiel Škoda 1203, TAZ 1500 a ich rôznych modifikácií. Toto dvojčíslo je ešte stále v predaji, v prípade záujmu si ho neváhajte včas zakúpiť do svojej technickej knižnice 😉.

Pokračovať v čítaní “ŠKODA 1203”

GUSTÁV ADOLF BEŽO

VEĽKÝ MOTOCYKLISTA

G. A. Bežo (1890 – 1952) bol pôvodom zo Záhoria, ale väčšina jeho aktívneho spoločenského života je pevne spojená s Trnavou. Niekto ho poznal ako majiteľa tlačiarne, druhý ako signatára Martinskej deklarácie, iný ako vydavateľa tlače a kníh, ďalší ako predsedu Slovenskej národnej strany či redaktora časopisu Slovensko, ktorý sa zúčastnil prvého letu Československých aerolínií z vajnorského letiska 29. októbra 1923. No bol i zakladajúcim členom motocyklovej scény v Trnave v 20. rokoch minulého storočia.

Pokračovať v čítaní “GUSTÁV ADOLF BEŽO”

PELUCAR 1500

V rámci nadviazania obchodných vzťahov kontaktovala nemecká firma Pelusa v roku 1989 trnavského výrobcu automobilov ohľadom možnej spolupráce pri predaji áut na trhu vtedajšieho západného Nemecka. V nasledujúcom roku došlo k postupnej špecifikácii požiadaviek zo strany zákazníka, ktorý hľadal cenovo dostupné jednotonové vozidlo pre západonemecký trh.

Pokračovať v čítaní “PELUCAR 1500”