ŽEHLIČKY KOVOSMALT

Výroba prvých elektrických žehličiek v Coburgu Trnava začala ešte v roku 1933, v tej dobe išlo o veľmi moderné a luxusné výrobky, ktoré však vyšli z miestneho závodu pre kupujúcich priskoro, keďže veľa domácností ešte nemalo prístup k elektrike. Z tohto dôvodu tak bolo už vo štvrtom roku výroby rozhodnuté produkciu týchto novátorských výrobkov zastaviť pre nízke predaje.

Pokračovať v čítaní “ŽEHLIČKY KOVOSMALT”

ELEKTRICKÝ ŽEHLIČ

Z letáka Em200

Pre zjednodušenie žehlenia slúžia mangle, najmenším elektrickým manglom z celej výrobnej rady výrabanej v Kovosmalte Trnava bol typ Em200. Tento elektrický žehlič bol vhodný i pre použitie v domácnostiach, typ Em200 mal maximálny tepelný výkon 1200 Wattov, otáčací motorček mal spotrebu 60 Wattov. Aké rady uvádzal výrobca kupujúcim spotrebiteľom v návode na použitie?

Pokračovať v čítaní “ELEKTRICKÝ ŽEHLIČ”