ZÁPADNÝ OBCHVAT TRNAVY

V 70. rokoch minulého storočia sa rozhodlo o rozvoji Trnavy, ktorá sa mala výhľadovo stať mestom so 72 000 obyvateľmi, ktorí budú primárne zamestnaní v miestnom sektore priemyslu a služieb. Narysovali a rozostavali sa nové sídliská, naplánovala sa výstavba novej železničnej stanice a začali sa stavať nové dopravné koridory. No jeden z nich, výstavba západného prepojenia sa doteraz neuskutočnila. S pribúdajúcim časom sa v Územnom pláne mesta Trnava západný obchvat buď približoval alebo vzďaloval od súčasného Prednádražia.

Pokračovať v čítaní “ZÁPADNÝ OBCHVAT TRNAVY”

GUSTÁV ADOLF BEŽO

VEĽKÝ MOTOCYKLISTA

G. A. Bežo (1890 – 1952) bol pôvodom zo Záhoria, ale väčšina jeho aktívneho spoločenského života je pevne spojená s Trnavou. Niekto ho poznal ako majiteľa tlačiarne, druhý ako signatára Martinskej deklarácie, iný ako vydavateľa tlače a kníh, ďalší ako predsedu Slovenskej národnej strany či redaktora časopisu Slovensko, ktorý sa zúčastnil prvého letu Československých aerolínií z vajnorského letiska 29. októbra 1923. No bol i zakladajúcim členom motocyklovej scény v Trnave v 20. rokoch minulého storočia.

Pokračovať v čítaní “GUSTÁV ADOLF BEŽO”

UFO NAD TRNAVOU

Pred 27 rokmi bol dokončený vodojem na dodávanie priemyselnej vody pre účely podniku Trnavské automobilové závody. Išlo o jedinečnú nadrozmernú stavbu, výrobu technologickej konštrukcie zabezpečila firma Vízgep Vallalat z mesta Kunhyges v Maďarsku, samotnú montáž vykonali Vododohospodárske stavby Brno, závod 09 v spolupráci s maďarským výrobcom.

Pokračovať v čítaní “UFO NAD TRNAVOU”

OL400 LODENICE KOMÁRNO

Podnik Drevina Trnava predstavoval významného výrobcu tvoriaceho dôležitý export nábytku a drevárenských produktov z vtedajšieho socialistického Československa do rôznych krajín. Či už išlo o zahraničný alebo domáci trh, podnik dokázal úspešne zvládnuť nielen veľkosériovú výrobu nábytku do domácností, ale aj jedinečné veľké zákazky rôzneho charakteru. Jednou z mnohých špeciálnych objednávok bolo vnútorné vybavenie lodí radu OL-400 vyrábaných v komárňanských lodeniciach na juhu vtedajšieho západoslovenského kraja.  

Pokračovať v čítaní “OL400 LODENICE KOMÁRNO”

HRČEK & NEUGEBAUER

Logo firmy H&N

Firma Hrček a Neugebauer sídliaca v Královom Poli (Brno) začínala ako výrobca kočiarov v 19. storočí, no vzhľadom na silný rozvoj iných automobilových výrobcov sa v 20-ich rokoch minulého storočia zamerala na výrobu komunálnej, zametacej, čistiacej a hasičskej techniky. Jeden z hasičských vozov zakúpil i Dobrovoľný hasičský zbor mesta Trnavy.

Pokračovať v čítaní “HRČEK & NEUGEBAUER”