ŽELEZNICE

Vďaka historicky strategickej polohe bola Trnava predurčená mať silné železničné zázemie nutné pre jednotlivé priemyselné podniky v meste a okolí.

Postupne vznikala trať z Bratislavy, úzkorozchodná železnica v okolí Smoleníc a Dobrej Vody, či trať na Kúty a iné lokálne trate. Veľmi špecifická situácia vznikla po roku 1980, keď bola síce parná prevádzka postupne utlmovaná a ukončená na všetkých tratiach Československých dráh, no nadaľej niekoľko parných rušňov zostalo v prevádzke na železničných vlečkách obsluhujúcich trnavské závody. Trnava sa tak stala fungujúcim skanzenom pre všetkých fanúšikov parnej trakcie, ktorí ju hojne navštevovali.

Vďaka tejto jedinečnej histórii je v Trnave veľa bývalých zamestnancov, pamätníkov alebo podporovateľov združených v Klube priateľov železníc Trnavy a okolia.

Navoďte si chvíle pohody večerným rozčítaním niektorej z uvedených starších či novších kníh a brožúr, alebo sa dokonca môžete stať členom Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, ktorý aktívne udržuje túto dlhú históriu http://www.kpzt.sk . Klub podporuje pravidelné konferencie, pripomienkové akcie v širokom okolí, mená mnohých členov klubu je možné nájsť ako autorov novšie vydaných kníh v posledných rokoch.


Rôzne

100 rokov trate Trnava – Senica – Kúty

Dušan Dolnák, Metod Dráb, Marko Engler, Marián Školník

ROTAP Trnava

1998

Rôzne

120 rokov trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty

Marko Engler

Kon-Press Trnava

2018

Rôzne

120 rokov trate Jablonica – Brezová pod Bradlom

Marko Engler

Kon-Press Trnava

2019

ŽSR

130. Výročie započatia prevádzky konskej železnice Bratislava – Trnava 1846 -1976

Štefan Behro a kolektív

Pravda a Polygrafické závody, Trnava

Nákladom 3000 kusov

www.trnavskemuzeum.sk
ŽOS

ČSD Dielne Trnava 1925-1965

František Maron a kolektív

Polygrafické zavody, Trnava

2000 výtlačkov

Chemolak

Malokarpatské úzkorozchodné železnice na panstvách Pálfiovcov

Tomáš Haviar

Kysucké múzeum v Čadci 2013

Tlačiareň P+M, Turany

ŽSR

Prvá konská železnica z Bratislavy do Trnavy a Serede

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Spoločnosť 7 Plus

1996

Chemolak

Smolenice a železnice v okolí

Marko Engler

Lobl Olomouc

2012

www.trnavskemuzeum.sk
Cukrovar a iné podniky

Trnavské železnice

Bohuslav Kráľovič

Kasico Bratislava, SpoSoIntE Trenčín 2018

Recenzenti Marko Engler, Miroslav Franko

Cukrovar, Chemolak

Železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody

Marko Engler

Vlastným nákladom Marka Englera

2017

www.trnavskemuzeum.sk
Cukrovar

Železnice v službách trnavského cukrovaru 1917-1962

Tomáš Haviar

Vlastným nákladom 2012

Tlačiareň P+M, Turany

www.trnavskemuzeum.sk
ŽOS

Železničné opravovne a strojárne Trnava 1925-1975

Milan Jurina, Jozef Pinček

Polygrafické závody, Trnava

Náklad 3000 výtlačkov