STROJE A ZARIADENIA

Pre malú i veľkú dielnu
Kladivkový šrotovník KŠ200