MONOGRAFIE PODNIKOV

Silný rozvoj priemyslu v Trnave bol impulzom na vydanie zaujímavého množstva podnikových kníh detailne popisujúcich časy minulé, súčasné, no i náznaky plánov do budúcnosti.

Snáď nebolo jediného väčšieho podniku v meste, ktorý by sa nesnažil o vydanie brožúry alebo knihy vlastným nákladom. I keď mnohé vydania z normalizačných rokov boli písané štýlom poplatnom danej dobe, pri pozornom čítaní sa v nich vždy dajú nájsť cenné informácie. S postupom času mnohé podniky zanikli, no stále sa nájde zopár výnimiek, ktoré občasne prekvapia novším knižným prírastkom.

Pre úplnosť treba dodať, že nepriamo sa o podnikoch píše i v mnohých knihách o trnavských železniciach, ktoré sú uvedené na samostatnej podstránke tu.

Nižšie je uvedený zoznam kníh o priemyselných podnikoch, či o iných závodoch pôsobiacich v meste, ktoré boli úzko spojené s rozvojom Trnavy. Knihy sú zoradené podľa názvov podnikov.

Agrostav

10 rokov Agrostavu v Trnave 1969-1978

Jozef Zachar a kolektív

Polygrafické závody, Trnava, 1979

1300 výtlačkov

Figaro

75 1906-1981 Figaro Trnava národný podnik

Ladislav Gergely, Mária Jurkasová, Anton Marko, František Vaculík

Polygrafické závody, Trnava

1800 výtlačkov

Chemolak

100 rokov chemickej výroby pod Malými Karpatmi

Augustín Horváth

Účelová publikácia pre vnútornú potrebu n.p. Chemolak

Kovosmalt

Polstoročné jubileum trnavského Kovosmaltu 1917-1967

Karol Hatvani, Nakladateľstvo Práca

Polygrafické závody, Trnava

Náklad 1750 kusov

Pozemné stavby

15 rokov Pozemných stavieb, n.p. Trnava 1958-1973

Kolektív pracovníkov Pozemných stavieb

Západoslovenské tlačiarne Bratislava

3500 výtlačkov

Pozemné stavby

Pozemné stavby, n.p. Trnava 1958-1983

Š.Rehuš

AX – Výstavníctvo v Nitre

Len pre vnútornú potrebu

Reštaurácie Trnava

25 rokov Reštaurácií Trnava 1953-1978

Kolektív pracovníkov PR

Polygrafické závody Bratislava, závod Trnava

2000 výtlačkov

Semenársky štátny majetok

30 rokov spoločnej práce SŠM Trnava

Kolektív pod vedením J. Singhoffera

Polygrafické závody Bratislava, závod Trnava, 2000 výtlačkov

1979

Slovenské elektrárne

40 rokov jadrových elektrární na Slovensku

Dobroslav Dobák, Alena Melichárková, Augustín Hacaj

Rak Budmerice, Pergamen Trnava, Garamond Trnava, Tlačiarne BB Banská Bystrica

1997

Slovenské elektrárne ENEL, JAVYS

50 rokov jadrových elektrární na Slovensku

Dobroslav Dobák, Mária Mončeková, Rastislav Prítrský

Pergamen Trnava, Garamond Trnava

2007

Slovenské sladovne

Slovenské sladovne n.p. Trnava

Štefan Cepko

Polygrafické závody Bratislava, závod Trnava

Počet výtlačkov neznámy

Stavebné bytové družstvo

15 rokov stavebného bytového družstva v Trnave

Predstavenstvo SBDO v Trnave

Účelová publikácia k 15. výročiu

Stavebné bytové družstvo

1959-1979 20 rokov družstevnej bytovej výstavby v okrese Trnava

Predstavenstvo OSB v Trnave

Polygrafické závody Bratislava, závod Trnava

Bulletin bol nepredajný

STS Trnava

Pamätnica k 25. výročiu STS Trnava 1948-1973

Kolektív autorov

Polygrafické závody, Trnava

Neznámy počet výtlačkov

Tatrachema

Tatrachema Trnava 1945-1980, 35 rokov Tatrachemy v Trnave

Ladislav Hauser

Polygrafické závody, Trnava

Len pre vnútornú potrebu družstva, nepredajné

Tatrachema

1945-1985 40 Tatrachema Trnava, 40 rokov Tatrachemy v Trnave

Ladislav Hauser

Polygrafické závody, Trnava

Nepredajné

Tatrasklo

TATRASKLO Slovenské sklo

Karol Kállay, Ivan Štěpán

Rapid Brno

Vydal Trust sklárskych podnikov GR Tatrasklo

Tatrasklo

10 rokov pracovných úspechov slovenského sklárskeho priemyslu 1972-1982

Anton Halenár, Igor Karell

Rapid Brno, Tisk knižníc výroba Brno

Uzávierka rukopisu 30.12.1980

www.trnavskemuzeum.sk
TAZ

60 1917-1977 Trnavské automobilové zavody

Viktor Mikluš

Polygrafické zavody, Trnava

Náklad 7000 kusov

Západoslovenská energetika

90 rokov “Trnafskej”elektriky

Miroslav Franko

ZSE 2012

Neznámy náklad