FONTÁNOVÝ PODSTAVEC


Liatinový podstavec

Tento článok vychádza pred 8. májom, dňom ukončenia 2. svetovej vojny na starom kontinente. Je o netradičnom výrobku Coburgovej zlievarne – liatinovom fontánovom podstavci, do ktorého si mohli majitelia vložiť buď fontánovú sošku s vodotryskom, alebo ktorá mohla poslúžiť ako napájačka pre vtáctvo v záhrade.

VODOTRYSKOVÁ MUŠĽA DO ZÁHRAD

Už počas prvej československej republiky existovali majitelia rodinných víl a letných domov, ktorí si v predvojnovom období zariaďovali exteriér záhrad s fontánkami alebo napájačkami pre vtáctvo v záhrade. Trnavský závod Mannesmann Coburg preto od začiatku 30-ich rokov minulého storočia odlieval dva typy mušiel slúžiacich ako základný podstavcový diel pre menšie fontány bohatších majiteľov.

Typ číslo 1

Malý typ číslo 1 mal bohatší, no jemnejší vzor. Vonkajší priemer mušle bol 43 centimetrov. Pri výške 38 centimetrov vážila 36 kilogramov.

Typ číslo 2

Väčší typ číslo 2 mal priemer 60 centimetrov. Oproti menšiemu typu bol vyšší o 4 centimetre a vážil až 65 kilogramov. Váha oboch typov zaručovala dobrú stabilitu za akýchkoľvek poveternostných podmienok.

ČERVENÉ PODSTAVCE NA NOVOM CINTORÍNE

Nebolo ľahké nájsť dochovalé kusy tohto špecifického výrobku z trnavskej zlievarne, no ako to už v živote často býva, i v tomto prípade zohrala významnú úlohu obyčajná náhoda, ktorá ma zaviala na Nový cintorín na ulici Terézie Vansovej. Neďaleko od bočného vchodu na cintorín sa nachádza trojhrob ruských červenoarmejcov zomrelých v júli 1945. Medzi ich pomníkmi je možné nájsť dve fontánové mušle, ktoré slúžia ako vázy na pestovanie kvetín. Či už sa na hrob použili nevyužité mušle odliate z pecí ešte v predvojnovom období alebo tieto podstavce boli odliate až v povojnom období v trnavskej zlievarni, to už asi dnes nezistíme. No vďaka starostlivosti o hroby sovietskych vojakov a neustálemu pretieraniu červeným ochranným náterom dostali tieto podstavce šancu byť príjemnou spomienkou na produkty odliate pred mnohými desaťročiami v Trnave.

Pietny náhrobník sovietskych vojakov, Trnava

Ide vcelku o netradičné zlievarenské produkty na ešte viac neočakávanom mieste, no ako vidieť niekoľko generačné natieranie napomohlo k dochovaniu jedinečných zlievarenských výrobkov pre rôzne skupiny okoloidúcich – či už pre súčasných lokálpatriotov industriálnej výroby alebo ľudí majúcich vďaku k osloboditeľom mesta, či fanúšikov všetkého so znakom červenej hviezdy. Nech už patríš do ktorejkoľvek skupiny, dobrou správou je, že Pietny náhrobník sovietskych vojakov s uvedenými odliatkami zostane zachovaný i pre ďalšie generácie, keďže je súčasťou inventára Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.