ZÁPADNÝ OBCHVAT TRNAVY

V 70. rokoch minulého storočia sa rozhodlo o rozvoji Trnavy, ktorá sa mala výhľadovo stať mestom so 72 000 obyvateľmi, ktorí budú primárne zamestnaní v miestnom sektore priemyslu a služieb. Narysovali a rozostavali sa nové sídliská, naplánovala sa výstavba novej železničnej stanice a začali sa stavať nové dopravné koridory. No jeden z nich, výstavba západného prepojenia sa doteraz neuskutočnila. S pribúdajúcim časom sa v Územnom pláne mesta Trnava západný obchvat buď približoval alebo vzďaloval od súčasného Prednádražia.

Pokračovať v čítaní “ZÁPADNÝ OBCHVAT TRNAVY”

ŠKODA 1203

Do májovo-júnového dvojčísla časopisu MOT’or sa na štyri strany podarilo spoluautorsky spísať trnavskú históriu sériovej výroby vozidiel Škoda 1203, TAZ 1500 a ich rôznych modifikácií. Toto dvojčíslo je ešte stále v predaji, v prípade záujmu si ho neváhajte včas zakúpiť do svojej technickej knižnice 😉.

Pokračovať v čítaní “ŠKODA 1203”

GUSTÁV ADOLF BEŽO

VEĽKÝ MOTOCYKLISTA

G. A. Bežo (1890 – 1952) bol pôvodom zo Záhoria, ale väčšina jeho aktívneho spoločenského života je pevne spojená s Trnavou. Niekto ho poznal ako majiteľa tlačiarne, druhý ako signatára Martinskej deklarácie, iný ako vydavateľa tlače a kníh, ďalší ako predsedu Slovenskej národnej strany či redaktora časopisu Slovensko, ktorý sa zúčastnil prvého letu Československých aerolínií z vajnorského letiska 29. októbra 1923. No bol i zakladajúcim členom motocyklovej scény v Trnave v 20. rokoch minulého storočia.

Pokračovať v čítaní “GUSTÁV ADOLF BEŽO”

PELUCAR 1500

V rámci nadviazania obchodných vzťahov kontaktovala nemecká firma Pelusa v roku 1989 trnavského výrobcu automobilov ohľadom možnej spolupráce pri predaji áut na trhu vtedajšieho západného Nemecka. V nasledujúcom roku došlo k postupnej špecifikácii požiadaviek zo strany zákazníka, ktorý hľadal cenovo dostupné jednotonové vozidlo pre západonemecký trh.

Pokračovať v čítaní “PELUCAR 1500”

UFO NAD TRNAVOU

Pred 27 rokmi bol dokončený vodojem na dodávanie priemyselnej vody pre účely podniku Trnavské automobilové závody. Išlo o jedinečnú nadrozmernú stavbu, výrobu technologickej konštrukcie zabezpečila firma Vízgep Vallalat z mesta Kunhyges v Maďarsku, samotnú montáž vykonali Vododohospodárske stavby Brno, závod 09 v spolupráci s maďarským výrobcom.

Pokračovať v čítaní “UFO NAD TRNAVOU”

NÁRAZNÍKY PRE ŠKODU

Prepreg je polotovar slúžiaci k výrobe vláknových kompozitov, hlavnú zložku tvorí sklovláknová výstuž čiastočne vytvrdená živicami. Po vrstvení sa dotvarováva vo formách pôsobením tlaku a tepla. V súčasnosti sa tento kompozit používa už v celom spektre produktov, u ktorých je treba dosiahnuť vysokú pevnosť pri nízkej hmotnosti. Dá sa nájsť u kostier superšportových bicyklov, krídiel lietadiel Boeing alebo i v športových automobiloch.

Pokračovať v čítaní “NÁRAZNÍKY PRE ŠKODU”