SMALTOVANÉ KACHLE

Obdobie vzniku 1.ČSR sa zhodovalo s nárastom priemyselnej výroby a so sprístupnením technológií smaltovania, ktoré priniesli moderný farebný svet do každej domácnosti. V tejto dobe existovali v Trnave dvaja významní výrobcovia kachieľ, ktorí nad rámec tradičných liatinových výrobkov začali ponúkať pestrofarebné kachle, ktoré boli smaltované, no boli aj vo variante zvanej ako majolikované kamna.

Pokračovať v čítaní “SMALTOVANÉ KACHLE”

ZÁPADNÝ OBCHVAT TRNAVY

V 70. rokoch minulého storočia sa rozhodlo o rozvoji Trnavy, ktorá sa mala výhľadovo stať mestom so 72 000 obyvateľmi, ktorí budú primárne zamestnaní v miestnom sektore priemyslu a služieb. Narysovali a rozostavali sa nové sídliská, naplánovala sa výstavba novej železničnej stanice a začali sa stavať nové dopravné koridory. No jeden z nich, výstavba západného prepojenia sa doteraz neuskutočnila. S pribúdajúcim časom sa v Územnom pláne mesta Trnava západný obchvat buď približoval alebo vzďaloval od súčasného Prednádražia.

Pokračovať v čítaní “ZÁPADNÝ OBCHVAT TRNAVY”

ŠKODA 1203

Do májovo-júnového dvojčísla časopisu MOT’or sa na štyri strany podarilo spoluautorsky spísať trnavskú históriu sériovej výroby vozidiel Škoda 1203, TAZ 1500 a ich rôznych modifikácií. Toto dvojčíslo je ešte stále v predaji, v prípade záujmu si ho neváhajte včas zakúpiť do svojej technickej knižnice 😉.

Pokračovať v čítaní “ŠKODA 1203”

GUSTÁV ADOLF BEŽO

VEĽKÝ MOTOCYKLISTA

G. A. Bežo (1890 – 1952) bol pôvodom zo Záhoria, ale väčšina jeho aktívneho spoločenského života je pevne spojená s Trnavou. Niekto ho poznal ako majiteľa tlačiarne, druhý ako signatára Martinskej deklarácie, iný ako vydavateľa tlače a kníh, ďalší ako predsedu Slovenskej národnej strany či redaktora časopisu Slovensko, ktorý sa zúčastnil prvého letu Československých aerolínií z vajnorského letiska 29. októbra 1923. No bol i zakladajúcim členom motocyklovej scény v Trnave v 20. rokoch minulého storočia.

Pokračovať v čítaní “GUSTÁV ADOLF BEŽO”

PELUCAR 1500

V rámci nadviazania obchodných vzťahov kontaktovala nemecká firma Pelusa v roku 1989 trnavského výrobcu automobilov ohľadom možnej spolupráce pri predaji áut na trhu vtedajšieho západného Nemecka. V nasledujúcom roku došlo k postupnej špecifikácii požiadaviek zo strany zákazníka, ktorý hľadal cenovo dostupné jednotonové vozidlo pre západonemecký trh.

Pokračovať v čítaní “PELUCAR 1500”