ŽELEZNIČNÁ NEHODA – BRESTOVANY


Pred 95 rokmi prišlo v trnavskom regióne k veľkej železničnej nehode, v ktorej hlavnú úlohu zohral alkohol. Miestom činu bola železničná stanica v Brestovanoch, ktorá bola ešte v tej dobe označená prívetkom Lovčice.

Písal sa dátum 4. máj 1925, keď vlak číslo 100 vchádzal do brestovanskej stanice veľkou rýchlosťou. Pri prechode výhybkovým zhlavím došlo k vykoľajeniu parného rušňa tejto súpravy, ktorý následne zachytil vagóny ďalšieho vlaku stojaceho na vedľajšej koľaji, následkom čoho sa celou oblasťou ozval zvuk škrípajúceho železa, lámajúcich sa drevených pražcov a rinčiaceho skla, po ktorých nastalo zlovestné ticho.

Lokomotíva bola maďarskej výroby, značená ako trieda 328. Vo vtedajších ČSD ich od roku 1920 pôvodne slúžilo 17 kusov, neskôr boli prečíslované na radu 375.1. Samotná lokomotíva mala služobnú hmotnosť takmer 72 ton a dosahovala na tú dobu maximálnu rýchlosť úctihodných 100 km/h. Vpredu boli 2 nápravy, za ktorými boli poháňané 3 nápravy, každá z hnaných náprav mala kolesá o výške 1826 mm.

Táto vlaková nehoda sa stala predmetom vyšetrovania, ako i silného záujmu zvedavcov zo strany verejnosti. I vďaka tomu je známych viac než 20 fotozáberov tohto nešťastia, ktoré verne dokumentujú situáciu na stanici Lovčice – Brestovany a sú neoceniteľným zdrojom informácií.

Jednou zo slabín parnej trakcie boli zvýšené riziká požiarov z iskier rušňov, preto ak to technické pomery umožňovali, boli pozdĺž vtedajších železničných tratí budované vodozádržné úseky či železnice sa nachádzali priamo popri korytách riek a potokov. Pre akýkoľvek prípad sa táto voda dala odčerpávať a mohla v núdzových situáciach poslúžiť na rôzne technické účely. Táto vodohospodárska funkcia je vynikajúco viditeľná na záberoch z miestnej železničnej stanice v roku 1925.

No a čo bolo príčinou tejto nehody? Vyjadrenie rušňového pomocníka bolo jednoznačné, strojvedúci pod vplyvom alkoholu vošiel do stanice veľmi vysokou rýchlosťou. K obdobnému záveru dospelo i samotné vyšetrovanie. Mŕtve telo rušňovodiča bolo dočasne položené v sklade na stanici, fotozáber mŕtvoly patril tiež k bežným fotografiám kolujúcich k dokumentácii tohto nešťastia v tej dobe.

V prípade, že netušíte, aká bola móda v roku 1925, určite sa zadívajte bližšie na uvedené zábery vlakového nešťastia. Množstvo cestujúcich, kontrolórov či miestnych dáva jedinečný pohľad na rôznoštýlovú zmes mestského a vidieckeho obliekania. Len pre zaujímavosť pridávam rovnakú fotografiu dofarbenú počítačovým algoritmom.


Takže až pôjdete najbližšie vlakom cez Brestovany, spomeňte si i na túto menej známu udalosť.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.