SMALTOVANÉ KACHLE


Obdobie vzniku 1.ČSR sa zhodovalo s nárastom priemyselnej výroby a so sprístupnením technológií smaltovania, ktoré priniesli moderný farebný svet do každej domácnosti. V tejto dobe existovali v Trnave dvaja významní výrobcovia kachieľ, ktorí nad rámec tradičných liatinových výrobkov začali ponúkať pestrofarebné kachle, ktoré boli smaltované, no boli aj vo variante zvanej ako majolikované kamna.

1. TRNAVSKÁ TOVÁREŇ NA KAMNA (NKG)

Najstarším priemyselným trnavským výrobcom kachieľ bol závod umiestnený na mieste súčasného pavilóna chirurgických disciplín na ulici Andreja Žarnova. Z pohľadu mesta išlo o zónu za železničnou traťou, kde vznikali rôzne prevádzky znečisťujúceho charakteru akými boli bitúnok, zvonolejáreň bratov Fischerovcov či vzdialenejšia železiareň Coburg.

Továreň bola prvým trnavským výrobcom kachieľ, takže najstaršie liatinové výrobky ešte niesli nápis Nagyszombat (maď. Trnava), ale s pribúdajúcim časom a konkurenciou na trhu bolo pre jej výrobu lacnejšie nakupovať mnohé komponenty od iných fabrík, než si ich iba jednotlivo vyrábať. Zo smaltovaného sortimentu boli najznámejšie nasledujúce 3 typy:

Model T mal podľa veľkosti objednávkové čísla 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 a bolo si ho možné objednať aj v niektorej z dvoch farieb – bielej alebo zelenej. Liatinové diely boli na želanie poniklované.

Typ METROPOL existoval vo variantách od 101 až do 110, kupujúci si mohli plášť objednať ako olivozelený, seladón, biely či korálovočervený.

Špeciálnou variantou bola štvorhranná varianta METROPOL, ktorá mala 4 veľkosti značené 523, 524, 525, 526. Zákazník si Metropol mohol kúpiť vo vyhotovení, ktoré malo biely, krémový, zelený či červený plášť.

COBURGOVE ZÁVODY

Príchod investičnej skupiny Mannesmann do bankrotujúcich trnavských železiarní priniesol zrušenie pobočných závodov na strednom Slovensku a presun ich výrob, teda plechového či liatinového výrobného charakteru, do Trnavy. A to bol iba začiatok dlhodobého rastu.

Z knihy Trnava 1238 – 1938

Ako hlavný predstaviteľ liatinových kachlí s farebným smaltom bola zvolená piecka nesúca názov podniku Coburg. Lacnejšia nesmaltovaná varianta sa nazvala Matador.
Keďže podnik vyrábal sporáky značky Herkules, rozhodlo sa o rozšírení série sporákov Herkules aj o smaltované kachle s rovnakým názvom. V neskorších rokoch boli kachle Herkules vyrábané ako štvorhranné. Herkules mal vrchnák, pod ktorým sa nachádzala jedna platňa na varenie. Mal horné horenie a nižšiu účinnosť, a preto k nemu existovala varianta Ramses s dvojitou komorou so spodným spaľovaním. Ramses bol preto vhodný na dlhodobé horenie s plne dosypaným zásobníkom uhlia.

Model COBURG existoval v objednávkových číslach od 1 do 10a, celkovo sa ponúkal v 8 smaltovaných farebných škálach. Evolúcia kachieľ Coburg je popísaná v tomto článku.

Nesmaltovaný MATADOR mal číselnú radu od 11 do 20b.

Typ HERKULES mal čísla 22, 24, 26 a 28, vyrábal sa v rovnakých smaltovaných farbách ako Coburg, no výrobca ponúkal i 5 majolikových odtieňov.

Typ RAMSES mal výrobné typy 32, 34, 36, 38, farebné prevedenia boli rovnaké ako u Herkulesa.

MINERVA bola vrcholom celej rady, vdaka technickým riešeniam mala najvyššiu účinnosť spaľovania až 91.6% (vo vtedajšom meraní). Objednávkové čísla boli 41 až 46, bolo ponúkaných až 9 farieb smaltov (a ich dvojkombinácií) či 5 emailových farieb.

MIGNON B bol určený všetkým, ktorý potrebovali kachle a sporák v jednom. Jednoplatňové varianty mali čísla 51, 52 a 53. Verzie s vrchnou platňou pre dva hrnce mali objednávkové čísla 251, 252 a 253. Celkovo 5 farebných možností (vrátane dvojkombinácií farieb).

MIKADO existovalo obdobne s jedným miestom na varenie (čísla 61, 62 a 63) alebo ako dvojmiestna varianta (261, 262 a 263). Obe existovali v rovnakých farebných možnostiach ako Mignon B.

30. roky priniesli novú dizajnovú líniu ovplyvnenú aktuálnymi štýlmi vo svete, z ktorých najznámejšia moderna bola známa ako ArtDeco. Neovplyvnila iba svetovú architektúru alebo čistejšie línie automobilov danej doby, ale bola prenášaná aj do úžitkových vecí v domácnostiach. Trnavský Coburg sa rozhodol využiť opláštenie kachieľ nielen ako pekného farebného prvku, ale využil vlastnosti plechu na jeho 3D tvárnenie či imitáciu rôznych efektov.

Model SULTAN mal 4 veľkosti výhrevnosti (objednávkové čísla 72, 74, 76, 78) a celkovo mal 4 zakladné farby smaltu či majoliky.

Typ REGINA sa vyrábal iba v jednej veľkosti (typ 82) na vykúrenie stredne veľkých priestorov. Mal rovnaké základné farebné vyhotovenia ako Sultan.

REGENT mal objednávkové čísla 92 a 94, rozdiel bol vo veľkosti.
Kachle na kúrenie drevom ARBOR mali objednávkové čísla 111, 112, 113 a 114. Dizajn opláštenia imitoval kachličky, tieto kachle existovali celkovo v 4 dvojfarebných kombináciach.

Z dobovej reklamy

O tom, že dizajn a vizuálna stránka výrobkov sa dá stále posúvať vyššie a vyššie, sa vedelo už dávno. Trnavský Coburg stihol pozitívne šokovať vtedajšie Československo s novým oválnym štýlom kachieľ Club ešte v období než začala 2. svetová vojna. Názov “klubky” postupne zľudovateľ, snáď každý čechoslovák ich chcel mať, preto z kapacitných dôvodov kvôli nadmerného dopytu musel neskôr vypomáhať s paralelnou výrobou aj Kovosmalt Fiľakovo.
V prvotnom vyhotovení existovali dva typy – 122 a 124, mali 4 farebné dvojkombinácie, viac v samostanom článku.

KOVOSMALT

Nástup socializmu priniesol vynútenú snahu vyrábať čo najmenej variánt výrobkov v čo najväčších množstvách. Víťazom tejto redukcie kachľového programu boli klubky, kachle Club nielenže zostali naďalej vyrábané v Trnave, ale čakalo ich ešte mnoho rokov inovácií a zjednodušovania (typ Club 11, Club 22). Zábery z vtedajšej výroby zverejnila agentúra TASR v tomto článku.

K výrobe Club sa na niekoľko rokov v Trnave usadila produkcia kachieľ Peter, než bol takýto výrobný program definitívne ukončený a presunutý do Fiľakova. Trnavu totiž už o niekoľko rokov čakala výroba prvých automobilových komponentov.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.