HRČEK & NEUGEBAUER

Logo firmy H&N

Firma Hrček a Neugebauer sídliaca v Královom Poli (Brno) začínala ako výrobca kočiarov v 19. storočí, no vzhľadom na silný rozvoj iných automobilových výrobcov sa v 20-ich rokoch minulého storočia zamerala na výrobu komunálnej, zametacej, čistiacej a hasičskej techniky. Jeden z hasičských vozov zakúpil i Dobrovoľný hasičský zbor mesta Trnavy.

Pokračovať v čítaní “HRČEK & NEUGEBAUER”