UFO NAD TRNAVOU


Pred 27 rokmi bol dokončený vodojem na dodávanie priemyselnej vody pre účely podniku Trnavské automobilové závody. Išlo o jedinečnú nadrozmernú stavbu, výrobu technologickej konštrukcie zabezpečila firma Vízgep Vallalat z mesta Kunhyges v Maďarsku, samotnú montáž vykonali Vododohospodárske stavby Brno, závod 09 v spolupráci s maďarským výrobcom.

Osadzovanie v roku 1982. Reprofoto z podnikového časopisu TAZ.

Výška vodojemu je 46,5 metra a celková hmotnosť 160 ton, z toho nadzemná časť váži 135 ton. Kapacita nádrže je 700 metrov kubických. Podnik TAZ Trnava nečerpal vodu z verejnej vodovodnej siete, mal vlastný podzemný zdroj úžitkovej vody. V čase nižšej spotreby v závode TAZ Trnava sa prebytok tejto úžitkovej vody, prichádzajúci z vodného zdroja, ukladal vo vodojeme. V prípade zvýšenej spotreby vody bol vodojem technicky nastavený tak, že 2/3 kapacity vodojemu bolo možné spotrebovať pre účely podniku a 1/3 kapacity tvorila fixná rezerva pre požiarne účely. Inými slovami v akejkoľvek situácii by bol vodojem vždy naplnený minimálne z 1/3 pre mimoriadne udalosti.

Rok 1989

Vodojem bol dokončený 7. decembra 1982 a plán odovzdania do užívania po kolaudácii bol v apríli nasledujúceho roku 1983, kedže TAZ Trnava mal mať už medzitým zvýšenú spotrebu úžitkovej vody z dôvodu rozšírenia podniku o nové haly (I. etapa), v ktorých bolo spustených viacero nových výrobných prevádzok. Ako sa však neskôr ukázalo, vodojem bol stavaný na spotrebu vody, ktorá by nastala až v neskoršom momente, keď by sa TAZ rozšíril o II. etapu nových hál, no k takémuto rozšíreniu podniku TAZ nikdy neprišlo. Z tohto dôvodu bol už po páde komunizmu verejne priznaný fakt, že vodojem bola nadbytočná investícia.

Rok 2016, poškodené strešné opláštenie. Zdroj: odkazprestarostu.sk, foto Ján Kšinant

Od konca 90-ich rokov sa postupne znižuje údržba tohto zariadenia vlastníkmi areálu, následkom čoho v roku 2016 mesto Trnava obdržalo viacero upozornení od občanov na ohrozujúci stav, keďže na vrchole vodárenskej veže došlo k poškodeniu a uvoľneniu opláštenia strešnej časti.

December 2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.