ELEKTRICKÝ ŽEHLIČ


Z letáka Em200

Pre zjednodušenie žehlenia slúžia mangle, najmenším elektrickým manglom z celej výrobnej rady výrabanej v Kovosmalte Trnava bol typ Em200. Tento elektrický žehlič bol vhodný i pre použitie v domácnostiach, typ Em200 mal maximálny tepelný výkon 1200 Wattov, otáčací motorček mal spotrebu 60 Wattov. Aké rady uvádzal výrobca kupujúcim spotrebiteľom v návode na použitie?

Krátke nohavice. Môžeme žehliť tak, že nohavice nasunieme na valec a vyžehlíme do okola.

Zadný pohľad na žehliaci žľab

Pánske nohavice. Žehlíme s vypnutým motorom (valec sa neotáča) a začneme žehliť záložku. Žehlíme tak, že na krátku dobu pritláčame žehliaci žľab k nohaviciam. Pre lepší výsledok žehlíme cez navlhčené plátno. Keď žehlíme vnútornú stranu nohavice, môžeme pustiť motor a prežehliť nohavice až k rozkroku.

Spustenie (I) a vypnutie (0) otáčania motora

Pánske košele. Pri žehlení košiel zachováme tento postup: 1. sedlo, 2. rukávy, 3. manžety, 4. zbývajúce časti košele, 5. nakoniec golier. Zložíme sedlo a začneme žehliť od pravého ramena smerom ku golieru. Rovnakým spôsobom vyžehlíme sedlo i u ľavého ramena. Rukávy žehlíme bez manžety. Manžety žehlíme na okraji valca, aby dostali už správny požadovaný tvar. Prednú stranu košele žehlíme tak, že vložíme otvorenú košeľu pod žehliaci žľab až do tretieho gombíka. Potom prežehlíme celú košeľu až k prieramkom. Nakoniec žehlíme golier, ktorý položíme na plocho rubom hore na valec a vyžehlíme až k sedlu. Pri tejto operácii zastavíme beh valca.

Štítok trnavského výrobcu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.